ASISTENČNÉ SYSTÉMY OSVETLENIA

/data/images/133747.jpg
23.03.2021

V tomto BLOGU vám predstavíme asistenčné systémy osvetlenia, ktoré sa nachádzajú možno práve aj vo vašom vozidle.

AFS
Funkcia adaptívnych predných svetlometov (AFS) ovláda intenzitu a geometriu svetlometov diaľkových aj stretávacích svetiel. Osvetlenie sa automaticky prispôsobuje rozličným situáciám pri jazde (mestská premávka, vedľajšie cesty, diaľnice a jazda mimo ciest, a to najmä vzhľadom na rýchlosť vozidla), jazdným režimom a poveternostným podmienkam.

Výhody systému AFS:
  • Poskytuje optimálne osvetlenie vozovky vzhľadom na aktuálne podmienky pri jazde.
  • Podstatne zvyšuje aktívnu bezpečnosť.
  • Znižuje riziko oslňovania protiidúcich vozidiel.
  • Predstavuje vysoko progresívne riešenie osvetlenia vozidla.
AFS 1   AFS 2

AFS 3   AFS 4

AFS 5
VEDELI STE?
Systém AFS má 6 rôznych režimov a takisto sa prispôsobuje zvolenému režimu jazdy.

AUTO LIGHT ASSIST
Auto Light Assist automaticky ovláda diaľkové svetlomety podľa svetelných podmienok a situácie v premávke, pričom monitoruje vonkajšie zdroje osvetlenia, napríklad protiidúce vozidlá, verejné osvetlenie v mestách a pod. Systém vychádza z detekcie svetelných zdrojov pomocou kamery nainštalovanej v držiaku vnútorného spätného zrkadla.
Auto Light Assisit 1  Auto Light Assisit 2

Auto Light Assisit 3
VEDELI STE?
Xenonónové a LED svetlomety sú jasnejšie než halogénové (3 000 lúmenov pri stretávacích svetlách v porovnaní s 1 400 lúmenmi pri halogénových svetlometoch), a zároveň sa farebná teplota LED svetlometov najviac približuje dennému svetlu (5 000 K, xenónové svetlomety 4 300 K a halogénové svetlomety 3 500 K).

LIGHT AND RAIN ASSIST - SVETELNÝ A DAŽĎOVÝ SENZOR
Svetelný a dažďový senzor obsahuje integrované snímače na rozpoznanie svetelných podmienok a dažďa. Snímač osvetlenia automaticky zapína stretávacie svetlá, keď intenzita okolitého osvetlenia klesne pod určitú úroveň, napríklad pri západe slnka alebo po vjazde do tunela. Snímač dažďa automaticky zapína a vypína stierače a ovláda frekvenciu stierania na základe intenzity dažďa. Citlivosť možno ovládať manuálne pomocou prepínača. LIGHT AND RAIN ASSIST zahŕňa funkcie osvetlenia v tuneli (Tunnel Light) a osvetlenia pri príchode k vozidlu (Coming Home)/odchode od vozidla (Leaving Home), ktoré zvyšujú aktívnu bezpečnosť a poskytujú vyššie pohodlie.
LIGHT AND RAIN ASSIST
Snímač osvetlenia meria kvalitu osvetlenia v troch rôznych smeroch (pred vozidlom a v dvoch smeroch nad vozidlom) a porovnáva ju s prednastavenými údajmi na analýzu podmienok okolia (noc, tunel, hmla, aleja, most atď.) a podľa toho sa upravuje osvetlenie. Snímač dažďa využíva princíp zmeny charakteristiky odrazu v rôznych podmienkach: dióda LED v snímači emituje svetlo, ktoré sa odráža od čelného sklad na fotocitlivú diódu, – čím je na čelnom skle viac vody alebo snehu, tým sa odrazí menej svetla. V závislosti od nameraného množstva dažďovej vody alebo snehu sa pomocou snímača ovláda rýchlosť stieračov.

VEDELI STE?
Keď bol stierač čelného skla v prevádzke viac ako 30 sekúnd, automaticky sa rozsvietia stretávacie svetlá. Tieto svetlá zhasnú, keď sa stierač vypne na viac ako 4 minúty.

LIGHT ASSIST
Light Assist automaticky ovláda stretávacie svetlá. Pomocou prednej multifunkčnej kamery meria intenzitu okolitého svetla a v prípade jej poklesu pod určenú hodnotu (napríklad pri jazde v tuneli alebo za súmraku) zapne stretávacie svetlá a naopak.
Light Assist
Má aj tieto doplnkové funkcie:
  • „Coming home“ – po zamknutí vozidla zostane vonkajšie osvetlenie vozidla svietiť ešte určitý čas (tento čas môže používateľ nastaviť).
  • „Leaving home“ – po odomknutí vozidla diaľkovým ovládačom sa na predvolenú dobu aktivuje osvetlenie vozidla.
  • Denné svietenie – pomocou svetiel na denné svietenie sa osvetlí predná a v niektorých krajinách aj zadná časť vozidla. Tieto svetlá sa automaticky aktivujú pri zapnutí zapaľovania.
  • Osvetlenie v tuneli – v prípade poklesu intenzity okolitého svetla pod určenú hodnotu (napríklad pri jazde v tuneli alebo za súmraku) sa automaticky zapne osvetlenie vozidla.
PREDNÉ HMLOVÉ SVETLÁ S FUNKCIOU SVIETENIA DO ZÁKRUT
Okrem pôvodnej funkcie, ktorou je zlepšenie viditeľnosti v hmle, môžu hmlové svetlá slúžiť aj na osvetlenie priestoru, do ktorého vozidlo zatáča (podľa smerového svetla a natočenia volantu). Pri jazde nízkou rýchlosťou (do 40 km/h) s vypnutými prednými hmlovými svetlami sa pomocou tejto funkcie automaticky zapne pravé alebo ľavé predné hmlové svetlo. Zabezpečí sa tak lepšie osvetlenie zákrut s malým polomerom, blízkych priechodov pre chodcov alebo parkovacích miest.
Predné hmlové svetlá

SMART LIGHT ASSIST
Smart Light Assist je rozšírenou verziou automatického asistenta svetiel. Okrem plynulého prepínania medzi diaľkovými a stretávacími svetlami systém chráni ostatných vodičov pred oslnením tým, že v presne určenom priestore zacloní diaľkové svetlá. Vďaka informáciám z multifunkčnej kamery systém vie, ktoré oblasti a v akom čase je potrebné zacloniť. Tým sa maximalizuje čas, počas ktorého je priestor pred vozidlom osvetlený diaľkovými svetlami.
Smart Light Assist
VEDELI STE?
LED technológia je omnoho účinnejšia než xenónové a halogénové svetlomety (v prípade stretávacích svetiel 24 W pri LED svetlometoch v porovnaní s 35 W pri xenónových a 55 W pri halogénových svetlometoch) a jej najväčšou výhodou je reakčný čas, kedy prechod z vypnutého stavu k plnej intenzite trvá len jednu milisekundu, vďaka čomu je LED technológia ideálna pre brzdové svetlá.

TECHNOLÓGIA MATRIX
FULL LED Matrix svetlomety sú vybavené svetelnými zdrojmi LED pre všetky funkcie osvetlenia a technológiou Matrix. Týmto inovatívnym systémom sa vytvára svetelný kužeľ zložený z viacerých segmentov, ktoré možno samostatne ovládať. Predchádza sa tým oslňovaniu ostatných účastníkov cestnej premávky napriek tomu, že sú neustále zapnuté diaľkové svetlá. Pomocou kamery na čelnom skle táto inteligentná technológia rozpoznáva protiidúce vozidlá, ako aj osoby a objekty odrážajúce svetlo a riadiaca jednotka na základe toho okamžite vypína jednotlivé segmenty svetelného kužeľa.
FULL LED Matrix svetlomety obsahujú modul LED pre stretávacie a diaľkové svetlá, tri ďalšie LED segmenty pre diaľkové svetlá, statické svetlo LED na svietenie do zákrut, úzky LED pásik s funkciou smeroviek, denných svetiel a obrysových svetiel. Tieto štyri svetelné zdroje sa využívajú aj v inovovaných predných hmlových svetlometoch s funkciou CORNER.
MATRIX 1

MATRIX 2
VEDELI STE?
Ďalšou funkciou inovatívneho systému FULL LED Matrix je animované osvetlenie pri príchode k vozidlu (Coming Home)/odchode od vozidla (Leaving Home), ktorým sa automaticky zapínajú a vypínajú časti svetlometov a koncových svetiel pri zamknutí a odomknutí vozidla.