IMPA životné prostredie

Politika ochrany životného prostredia


ISO 14001 je medzinárodná norma, ktorá definuje zásady ekologického systému riadenia (EMS) – t.j. systému, podľa ktorého firmy kontrolujú svoj vplyv na životné prostredie. Poslaním normy ISO 14001, ktorá bola prijatá Medzinárodným združením pre štandardizáciu (International Organization for Standardization - ISO) v roku 1996, je integrovať EMS do kľúčových oblastí firemného manažmentu.

Prvoradým cieľom našej spoločnosti pri realizácii služieb v oblasti predaja a servisu vozidiel je spokojnosť našich zákazníkov. Preto ochranu životného prostredia chápeme ako súčasť nami poskytovaných služieb s ohľadom na životné prostredie pri výkone našich zamestnancov, dodávateľov a ostatných externých strán. Základom pri riadení našej spoločnosti je dodržiavanie noriem STN EN ISO 14001:2016.
 

Politika ochrany životného prostredia spoločnosti IMPAChcete jazdiť úsporne, ale radi si doprajete luxus športovej jazdy a výkonného motora? Nech sa páči pre vás...

10 tipov pre úspornú jazdu