Je potrebný zábeh nového motora?

/data/images/109808.jpg

Motory dnešných áut sú moderné a technologicky na vysokej úrovni, preto je zábeh veľmi dôležitý. Menšie výrobné tolerancie a vývoj materiálov aj mazív dĺžku zábehu síce znížili, no nie je pravda, že dnes môžete auto od začiatku zaťažovať na maximum. Zábeh nového motora je naozaj potrebný.

Motory zabehnuté z výroby sú mýtus

Stretávame sa s názormi, že motory osobných vozidiel sú zabehnuté z výroby a môžu sa naplno zaťažovať hneď. Keď sa tak nestane, motor vraj zlenivie. S týmto názorom sa nestotožňujeme, nakoľko pri dnešných objemoch výroby áut nie je technicky možné, aby bol každý motor na konci výrobného pásu zabehávaný. Povinnú skúšobnú jazdu nemôžeme považovať za zábeh motora. Ak motor budete od začiatku zaťažovať na maximu,  môžete pri necitlivom zaobchádzaní dosiahnuť jeho preťaženie. A neskôr zistíte, že olej dolievate častejšie.

Zábeh sa netýka len motora

Zábeh sa týka aj prevodovky, diferenciálov, bŕzd… Každá súčiastka, ktorá prichádza do styku s iným povrchom, si musí „sadnúť“ a prispôsobiť svoju polohu opačnej strane. Počas trenia dochádza k jemnému obrusovaniu vzájomne sa pohybujúcich povrchov. Ak je v tejto fáze obrusovania vyvíjaný na súčiastku neprimeraný tlak, ľahko môže dôjsť k nesprávnemu „sadnutiu“ a vzniku nežiaducich netesností.

Benzín verzus nafta

Kľúčové pri výbere motorizácie je to, na čo bude auto využívané, či skôr na jazdu po meste alebo na dlhšie trasy. Pre jazdu v meste sa odporúča skôr benzínový motor, ktorý sa zahreje rýchlejšie. Pri častejších jazdách mimo mesta a na dlhšie trasy, je výhodnejší a úspornejší naftový motor. Naftové motory si vyžadujú pri zábehu viac pozornosti.

Ako správne zabehnúť nové auto?

  • jazdite svižne, ale motor nevytáčajte nad 3/4 jeho prevádzkových otáčok, ak to samozrejme nie je nevyhnutné
  • nechajte motoru dostatok priestoru a času na jeho zahriatie
  • priebežne kontrolujte hladinu oleja
  • dbajte na dochladzovanie preplňovaných motorov (keďže turbo motory pracujú vo vysokých teplotách, odporúčame pri zastavení po dlhšej jazde ponechať motor „bežať“ na voľnobeh cca 1-2 minúty)
  • častejšie meňte tempo jazdy
  • krátke jazdy obmedzte na minimum, je lepšie prejsť dlhšie trasy
  • otáčky motora nepodtáčajte
  • zohrievanie motora na voľnobehu nie je správne