Kontrolujete hladinu oleja pravidelne?

/data/images/109806.jpg

Kedy naposledy ste si skontrolovali hladinu motorového oleja?

Nízka hladina oleja v motore môže spôsobiť jeho vážne poškodenie. Zároveň platí, že aj príliš vysoká hľadina oleja je pre motor škodlivá. O to dôležitejšia je pravidelná kontrola.

Ako doplniť olej správne? Dodržte tieto zásady:

  • odstavte motor a počkajte 3-4 minúty, aby olej stiekol do olejovej vane
  • vytiahnite olejovú mierku a utrite ju čistou handrou
  • mierku vložte späť a opäť vytiahnite
  • skontrolujte výšku hľadiny na mierke
  • hladina nesmie klesnúť pod vyznačené minimum, zároveň nesmie stúpnuť na vyznačené maximum
  • ak je potrebné olej doliať, otvorte príslušné veko a opatrne dolejte olej správnej špecifikácie (špecifikáciu zistíte podľa servisnej knižky)
  • odporúčame doliať olej radšej na viac krát po menších častiach, aby ste nedoliali príliš veľa
  • po doliatí počkajte 3-4 minúty, aby olej stiekol do olejovej vane a opäť skontrolujte hladinu oleja na olejovej mierke
  • v prípade, že zistíte príliš vysokú hladinu oleja, je nevyhnutné okamžite navštíviť najbližší servis

Kontrolujte pravidelne hladinu motorového oleja a majte vždy po ruke litrové balenie vhodného motorového oleja pre prípadné doplnenie.