NORA Predajné centrum

Sme tu pre všetkých s našimi službami... Nezabúdame ani na majiteľov automobilových parkov a neautorizované servisy, ktorým je plne k dispozícii naše IMPA NORA Predajné centrum. Systémom objednávania, flexibilitou a komplexnosťou služieb vám venujeme dostatočnú pozornosť...
 
Výhody IMPA NORA Predajného centra: 
  • ponuka kompletného sortimentu aj pre staršie vozidlá 
  • individuálna obsluha 
  • komfortné objednávanie: okamžitá informácia o dostupnosti a disponibilite, elektronické katalógy a elektronický systém objednávania 
  • dodanie tovaru bez nákladov na prepravu
  • záruky 
  • atraktívne individuálne zvýhodnenia podľa požiadaviek klienta
  • prednostné vybavenie
     

IMPA MyDestination - leták >>> ponuka a výhody pre vás

 
Kontaktná osoba pre vás:
Ján Petráš, oddelenie služby dielcov a príslušenstva
Objednávky emailom: petras@impa.sk
Objednávky telefonicky: 0917 650 559 alebo prostredníctvom bezplatnej linky call centra: 0800 10 20 10
 
IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Petržalka