Novinka - IMPA Fleet centrum

/data/images/116924.jpg

„Je nám cťou byť vašim profesionálnym partnerom“

 
Značka ŠKODA v súčasnej situácii posilňuje svoju pozíciu profesionálneho partnera firiem a poskytuje im ďalší nástroj na optimalizáciu ich nákladov a zabezpečenie mobility. IMPA Fleet centrum, prvé zo siedmych na Slovensku pre značku ŠKODA, predstavuje ešte vyšší stupeň starostlivosti o firemných zákazníkov.
 
Značka ŠKODA tiež na Slovensku oficiálne predstavila koncept Fleetových centier, ktoré firemným zákazníkom ponúkajú spoluprácu v oblasti tvorby, modernizácie a prevádzky firemnej flotily. Fleetové centrá značky ŠKODA predstavujú ešte vyšší stupeň starostlivosti o firemných zákazníkov. ŠKODA AUTO Slovensko tak v súčasnej situácii posilňuje svoju pozíciu profesionálneho partnera firiem a poskytuje im ďalší nástroj na optimalizáciu ich nákladov a zabezpečenie mobility. Investujte aj vy do hodnoty, ktorá pretrvá.
Pre každú spoločnosť je prevádzkovanie autoparku pomerne významnou nákladovou položkou. Preto jednou z hlavných úloh človeka, ktorý zodpovedá za správu vozidlového parku firmy, je udržiavať tieto náklady na primeranej úrovni. Nepochybne dôležitým parametrom je práve parameter kvality, či už sa jedná o kvalitu práce alebo rozsah poskytovaných služieb. Spoločne vždy vieme nájsť riešenia, pri ktorých prestanú byť prevádzkové náklady na vozový park pre našich flotilových partnerov doslova nočnou morou. “, hovorí Bc. Jozef Suroviak, riaditeľ pilotného fleetového centra IMPA Bratislava, a.s., ktoré poskytuje svojim služby svojim flotilovým partnerom už od júna minulého roku.
 
IMPA Fleet centrum
 
Zabezpečíme certifikovaný servis pre predaj a popredajné služby veľkoodberateľom – flotilovým zákazníkom. Našim hlavným cieľom je efektívna pomoc s riadením a prevádzkou vozidlového parku, komplexné služby a vytvorenie korektného vzťahu s flotilovým zákazníkom. „Zámerom IMPA Fleet centra je pracovať v duchu budovania partnerstva a nie poskytovania „jednorazovej“ pomoci alebo služby. Dôležitý je individuálny prístup a pre klienta pocit istoty, že sa môže na nás ako svojho partnera kedykoľvek obrátiť a my mu nepovieme „nie“.“, dodáva na záver Jozef Suroviak.
 
Fleetový manažér
 
Aby sme zabezpečili vašu absolútnu spokojnosť a individuálny prístup, poskytneme vám vášho osobného fleetového manažéra. Všetko vyriešite pohodlne s našim odborne vyškoleným fleetovým personálom.
 
Mimoriadne výhody
 
Exkluzívne výhody veľkoodberateľom už pri kúpe 3 vozidiel ŠKODA v priebehu 12 mesiacov:
» ekonomicky výhodná prevádzka všetkých vozidiel
» mimoriadne cenové zvýhodnenia všetkých modelov značky ŠKODA
» možnosť výberu farebnej úpravy podľa vášho korporátneho dizajnu
» výhodné poistenie
» atraktívna cena originálnych dielcov a práce
» nízke prevádzkové náklady
» školenia vodičov na ekonomiku jazdy
» mobilita (odťah, pick up) / náhradná doprava / náhradná mobilita (široký vozidlový park náhradných vozidiel)
» Doživotná záruka mobility
» IMPA Fleet Assistance – neodkladná pomoc v neočakávanej situácii
» možnosť spätného odkúpenia vozidiel za bezkonkurenčnú zostatkovú hodnotu
 
Nízke prevádzkové náklady – premenlivé servisné intervaly
 
Intervaly servisných prehliadok sa určujú v závislosti od prevádzkového režimu vozidla. Vodič je vždy včas informovaný prostredníctvom prístrojového informačného panela o potrebe vykonania servisnej prehliadky. Časový limit medzi servisnými prehliadkami je určený najviac na 2 roky resp. 30.000 kilometrov. Flexibilný servisný interval prináša okrem zníženia prevádzkových nákladov aj kladný ekologický efekt, lebo predĺžením intervalov medzi jednotlivými servisnými prehliadkami sa znižuje celkové spotrebované množstvo motorového oleja za dobu životnosti vozidla.
 
Investujte do hodnoty, ktorá pretrvá
 
Cena každého automobilu od okamihu jeho kúpy klesá. Vozidlá značky ŠKODA sú na trhu s jazdenými vozidlami veľmi žiadané a preto majú, v porovnaní s cenami jazdených vozidiel iných značiek, pri odpredaji najvyššiu hodnotu. Vaše vozidlo odkúpime za najvyššiu možnú cenu.
 
Každý náš flotilový partner tvrdo pracoval, aby vybudoval úspešnú firmu. A teraz je rada na jeho vozovom parku, aby pracoval pre neho. A k tomu aby pracoval účinne a efektívne, je pre našich flotilových partnerov plne k dispozícii naše IMPA Fleet centrum. A bude nám cťou ak sa staneme aj vašim flotilovým partnerom.“, na záver uviedol Jozef Suroviak.

/Zdroj: IMPA Bratislava, a.s., 24.4.2013/
Nastavenie súborov cookies