Náhradná mobilita

Široký vozidlový park náhradných vozidiel je zárukou našej flexibility, promptnosti a vybavenia požiadaviek "bez zaťažovania" klienta...

Krátkodobý a dlhodobý prenájom vozidiel

Predajná sieť IMPA disponuje širokým vozidlovým parkom náhradných vozidiel . V prípade poruchy, alebo poistnej udalosti na Vašom vozidle, je Vám náš personál k dispozícii počas otváracích hodín. Prípadne môžete využiť naše non stop služby prvej pomoci (link na kontakt): Service Mobil a Odťahová služba. Ak si to situácia vyžaduje, je pre nás samozrejmosťou zapožičanie náhradného vozidla (za Vaše vozidlo, ktoré je u nás v oprave), na nevyhnutne potrebný čas za poplatok.

Cenník tu >>>
Náhradné vozidlá v IMPA Bratislava prekročili počet 100 kusov a ich počet stále rastie >>>
 

Pick up servis - ponúkame nasledovné možnosti:


Odvoz a dovoz zákazníka (variant 1): Odvezieme zákazníka zo servisu po pristavení jeho vozidla a po vykonaní opravy zákazníka do servisu dovezieme.

Odvoz a dovoz vozidla (variant 2): Vozidlo od zákazníka prevezmeme v jeho sídle alebo na mieste ním určenom a po vykonaní servisnej služby vozidlo zákazníkovi privezieme.

Dovoz, resp. odvoz vozidla (variant 3): Zákazník príde ku nám do servisu, vozidlo servisný poradca od neho prevezme a my zákazníkovi poskytneme odvoz na miesto ním určené. Po vykonaní servisnej služby vozidlo k zákazníkovi privezieme.

Odvoz a dovoz vozidla v kombinácii s pristavením náhradného vozidla: Zákazníkovi pristavíme náhradné vozidlo a zároveň prevezmeme od zákazníka jeho vozidlo na servisnú službu. Po vykonaní servisnej služby privezieme vozidlo k zákazníkovi a prevezmeme od zákazníka náhradné vozidlo. 

Poskytnutie náhradnej mobility v kombinácii s dovozom zákazníckeho vozidla po vykonaní servisu: Zákazník vozidlo privezie ku nám do servisu, servisný poradca vozidlo prevezme a odovzdá zákazníkovi náhradné vozidlo. Po vykonaní servisu privezieme vozidlo k zákazníkovi a prevezmeme od neho náhradné vozidlo.

Pozn.: O dostupnosti a zapožičaní náhradného vozidla sa informujte hneď pri objednaní do servisu.

Pozn.: Vyššie uvedené služby sú zákazníkom k dispozícii v pracovných dňoch v čase od 8h do 17h. V rámci mesta Bratislava môžu zákazníci využiť tieto služby bezplatne, s výnimkou služieb poskytnutých mimo prevádzky IMPA Bratislava. Mimo mesta Bratislava sú tieto služby spoplatnené sumou 12,- € s DPH za každú začatú polhodinu ako aj služby, ktoré zákazníkom poskytneme mimo prevádzky IMPA Bratislava, napr. za účelom vykonania STK, EK a vybavenia príslušných dokladov, pri vybavovaní dokladov k vozidlu na Dopravnom inšpektoráte  Bratislave, pri pristavení vozidla v poisťovni za účelom vykonania obhliadky, atď. Cena zahŕňa kuriéra, obslužné vozidlo a PHM.

Bezplatná pomoc na nezaplatenie


Vo všetkých našich IMPA autorizovaných servisoch máte garantovanú tú najlepšiu profesionálnu starostlivosť o vaše vozidlo. Rovnako dobre sa postaráme aj o vaše pohodlie. Ponúkame vám jedinečný benefit pre vás - náhradné vozidlo v čase, keď je vaše vozidlo u nás servisované!

Ponuka platí pre zákazníkov súkromných vozidiel, u ktorých suma za servis vozidla presiahne 150 € s DPH (po započítaní všetkých zliav). A pretože je Vaša spokojnosť pre nás prvoradá, stanovili sme denný limit na použitie náhradného vozidla až na 150 km.

O dostupnosti a zapožičaní náhradného vozidla vám radi poskytneme informácie hneď pri objednaní do servisu.

Kontaktujte našich kvalifikovaných servisných poradcov IMPA. Navštívte nás osobne, kontaktujte nás telefonicky na bezplatnej linke 0800 10 20 10 alebo emailom na: economy@impa.sk.