Výkup vozidiel

Výhody výkupu Vášho jazdeného vozidla u nás:
Transparentné ohodnotenie vozidla so zápisom o nacenení - výkupná cena stanovená s použitím moderného oceňovacieho softvéru 
  • Výkup vozidiel všetkých značiek
  • Nečakáte na predaj starého, ale hneď môžete kúpiť nové - protiúčet
  • Preberáme za Vás záruku za technický stav
  • Všetky formality vybavíme za Vás /prepis, EK, STK/
  • Vieme vykúpiť aj flotily vozidiel
  • Možnosť predbežného on-line nacenenia cez formulár
Doklady potrebné k výkupu Vášho vozidla:
- osvedčenie o evidencii vozidla: časť I + časť II (malý a veľký technický preukaz)
- technická a emisná kontrola (kartičky + protokoly)
- povinné zmluvné poistenie (stačí tzv. „zelenú kartu”, prípadne zmluvu)
- v prípade, že bolo vozidlo predmetom leasingu, je potrebné ukončenie leasingu, splnomocnenie leasingovej spoločnosti a výpis z obchodného registra leasingovej spoločnosti (notárom overené)
- splnomocnenie na prepis vozidla (podpis vlastníka vozidla, overený notárom, v prípade zastupovania)
- servisná knižka, prípadne faktúry zo servisu
Súkromná osoba (nepodnikateľ):
- dva doklady totožnosti (vodičský preukaz, občiansky preukaz)
- splnomocnenie na prepis vozidla
Fyzická osoba (živnostník):
- dva doklady totožnosti (vodičský preukaz, občiansky preukaz)
- živnostenský list (originál alebo overená kópia, v prípade zmeny adresy sídla, aj všetky dodatky)
- splnomocnenie na prepis vozidla
Právnická osoba (spol. s r.o., družstvá a pod.):
- výpis z obchodného registra (originál alebo overená kópia, nie starší ako 3 mesiace)
- dva doklady totožnosti osoby oprávnenej konať (štatutárny orgán, prípadne konateľ)
- splnomocnenie na prepis vozidla (v prípade, že konatelia rozhodujú spoločne, je potrebné splnomocnenie od obidvoch subjektov)
IMPA Kontakt pre Vás:
IMPA Bratislava, a.s.
David Gulej

Mobil: +421 905 030 500
Email: gulej@impa.sk

IMPA Žiar nad Hronom, s.r.o.
Martin Švoňava

Mobil: 0905 584 208
Email: svonava@impa.sk

/Kontaktná osoba pre celé Slovensko. Zákazník bude vybavený zástupcom spoločnosti IMPA, ktorá je najbližšie k jeho bydlisku./
 

Formulár:


Doplnková výbava

Fotografie

Kontakty

Nastavenie súborov cookies