Životné prostredie

V zmysle § 34 (2) a písmena j) Zákona o ochrane ovzdušia č. 146/2023 Z. z., informujeme verejnosť, že spoločnosť IMPA Bratislava s. r.o., je prevádzkovateľom stredného zdroja znečisťovania ovzdušia na adrese Panónska cesta 23 v Bratislave.
Na adrese sa nachádza stredný zdroj znečisťovania ovzdušia, plynová kotolňa, ktorú spoločnosť prevádzkuje.
Aktuálne údaje vypustených emisií za 2023 v tonách za rok sú:
TZL: 0,002011 ; SO2/SOx: 0,000241; NOx ako NO2: 0,039215; CO: 0,015837; TOC: 0,002639
Nastavenie súborov cookies