IMPA Fleet Servis

Komplexná ponuka služieb s pridanou hodnotou pre klientov s flotilou vozidiel, pretože iba riešenia na mieru šetria náklady.

Fleet Servis. Vaše firemné autá ho ocenia


Zaregistrujte svoju firmu, pripravíme Vám fleet program na mieru.
Vy a Vaši zamestnanci získate balík výhod IMPA Benefit.

>>> www.impafleet.sk


V našom IMPA Fleet centre pre vás spoločne vytvoríme individuálny koncept zahrňujúci celý proces tvorby, financovania, prevádzky, až po prípadné spätné odkúpenie vašich vozidiel za bezkonkurenčnú zostatkovú hodnotu.

IMPA Fleet centrum zabezpečuje certifikovaný servis pre predaj a popredajné služby veľkoodberateľom – flotilovým zákazníkom. Hlavným cieľom je efektívna pomoc s riadením a prevádzkou vozidlového parku, komplexné služby a vytvorenie korektného vzťahu s flotilovým zákazníkom.

Zámerom IMPA Fleet centrum je pracovať v duchu budovania partnerstva a nie poskytovanie „jednorazovej“ pomoci alebo služby. Dôležitý je individuálny prístup a pre klienta pocit istoty, že sa môže na nás ako svojho partnera kedykoľvek obrátiť a my mu nepovieme „nie“. To sú tie dôležité „prísady“, ktorých spojením sa, veríme, „uvarí“ dlhodobá spolupráca.
 

Kompletná správa vašej firemnej flotily v rámci SR:
 • Logistické centrum (dispečing opráv a služieb) – jedno centrum, jeden kontakt
 • Assistance manažment
 • Mobility manažment
 • Pick – up manažment
 • Servis manažment - Komplexné servisné služby
 • Pneu manažment
 • Register manažment
 • Likvidácia poistných udalostí
 • Viac ako 200 náhradných vozidiel
 • Ďalšie služby  podľa požiadaviek klienta

SERVIS vozidiel vo firemných flotilách:
 • 6 autorizovaných servisov siete IMPA pre servis ŠKODA, VW, AUDI (BA)
 • 26 zmluvných autorizovaných servisných stredísk v rámci SR pre servis ŠKODA, VW
 • Jeden kontakt
 • Jeden fakturačný partner
 • Systém kontroly faktúr
 • Rovnaká výška normohodiny
 • Rovnaké zľavy
 • Expres Servis
 • Pick up servis
 • Drobné opravy na počkanie
 • Asistenčné služby dostupné 24 hodín

Kontaktujte naše IMPA Fleet centrum emailom na fleet@impa.sk, alebo telefonicky:


Ing. Jana Hollá, 0915 979 105
Stanislava Obrcianová, 0907 979 023
 

Najčastejšie otázky na tému Fleet servis a Fleet manažment

Ktoré hlavné činnosti zahŕňa fleet servis v súvislosti so správou firemného vozového parku? 
 
Na klientov s flotilou vozidiel sa spoločnosť IMPA orientuje dlhodobo. Firemným zákazníkom poskytujeme externú správu vozového parku a umožňujeme im tak naplno sa sústrediť na ich vlastný biznis. Okrem dôležitej úspory, a to časovej, znamená externá správa vozového parku aj ďalšiu kľúčovú úsporu, a to finančnú. IMPA Fleet servis zahŕňa profesionálne zabezpečenie všetkých úkonov spojených so správou vozového parku, komplexné servisné služby, riešenie poistných udalostí, asistenčná služba na cestách a poskytnutie náhradnej mobility, a to v konečnom dôsledku znamená pre klienta minimalizácia jeho firemnej administratívy.  
 
Do akej miery sa na Slovensku využívajú služby fleet servisu? Aké sú novinky v tejto oblasti?  

Spoločnosti s flotilou vozidiel využívajú v starostlivosti o svoj vozidlový park externé firmym ktoré sa najlepšie vyznajú v tom, v čom ”sú doma”. IMPA Fleet Service už dlhoročne zahŕňa služby pre fleetových klientov, ktorí majú autá po celom území Slovenska. A to je veľkým benefitom.  V rámci neho je dnes klientom k dispozícii okrem Bratislavy ďalších 31 servisných partnerov koncernu VW v krajských aj menších mestách v rámci Slovenska. Na všetkých týchto miestach sa fleetoví klienti siete IMPA dostanú k rovnako kvalitným službám a za rovnakú cenu. Služby sú dostupné cez dispečing opráv a služieb, cez jediné telefónne číslo. Novinkou je servisný portál, ktorým prostredníctvom internetovej platformy zákazník komunikuje so servisom. Systém funguje nielen na objednávanie vozidiel, ale aj na kontrolu nákadov. Klient má tak jednoducho a online prehľad o všetkých svojich firemných vozidlách.
 
Aké sú hlavné výhody starostlivosti o flotily vozidiel a prečo je pre firmy zaujímavé mať fleetového servisného partnera? 

Hlavnými výhodami sú predovšetkým jeden fakturačný partner, systém kontroly nákladov v rámci celej flotily vozidiel, asistenčné služby dostupné 24 hodín, náhradná mobilita a zabezpečenie komplexných služieb v starostlivosti o vozidlový park či pomoc na ceste. Najväčším benefitom je jeden kontakt, jeden komunikačný kanál a komplexné služby pod jednou strechou. A v neposlednej rade úspora vo vlastných personálnych nákladoch. 
 
Hovorí sa, že pre správu vozidlového parku neexistuje najlepšie riešenie, treba prihliadať na potreby každej firmy. Ktoré služby firmy požadujú najviac? 

Požiadavky flotilových partnerov na starostlivosť o ich vozidlový park by som na základe našich skúseností a nami poskytovaných služieb, rozdelil do troch základných oblastí, ktoré naši partneri najviac požadujú, bez ohľadu na počet vozidiel vo vozidlovom parku:
 
Assistent Manažment - pomoc na ceste v prípade poruchy alebo dopravnej nehody vozidla a poskytovanie poradenstva vo veciach ďalšieho administratívneho a právneho postupu
 
Mobility Manažment - poskytovanie náhradných vozidiel v čase a mieste a na dobu podľa požiadavky klienta resp. poskytnutie služby Pick – up, t.j. vyzdvihnutie vozidla do opravy a po oprave a údržbe následné vrátenie vozidla, prípadne odvoz – dovoz vodiča
 
Service Manažment - vykonanie záručných a pozáručných servisných služieb, analýza histórie opráv vozidla a nákladov podľa typov, veku a prevádzky a návrhy opatrení na dodržanie plánovaných nákladov pod kontrolou
 
Náklady na vozový park a jeho prevádzku patria k najvyšším firemným nákladom. Ako ich možno pozitívne optimalizovať, aby firma čo – to ušetrila? 

Každý partner s flotilou vozidiel je individuálny, preto je program fleet servisu "šitý na mieru" každému klientovi, podľa počtu vozidiel v parku a podľa požiadaviek klienta na rozsah služieb. Podľa aktuálnych skúseností sú firmy, ktorých potenciál úspory nákladov na prevádzku flotily a teda zníženie celkových nákladov dosahujú od 5% až do 30%. 
 
Kam smerujú trendy v oblasti starostlivosti o firemné flotily vozidiel do ďalších rokov? O čo podľa Vás bude na trhu záujem? 

Dnes majú klienti ďaleko viac požiadaviek napriek tomu, že kvalita poskytovaných služieb je na omnoho vyššej úrovni. Partneri s flotilou vozidiel viac kladú dôraz na komplexnosť služieb poskytovaných jedným dodávateľom, na korektnosť opráv vozidiel a servisných služieb. V praxi to znamená dôraz na starostlivosť o vozidlá podľa predpisov stanovených výrobcom vozidiel. Trendom pre firmy s flotilou vozidiel je aj stále bude mať jedného stabilného partnera v starostlivosti o vozový park, ktorý dokáže pokryť všetky klientom požadované služby.

Odpovedal: Ing. Jozef Suroviak, riaditeľ IMPA Bratislava, a.s.

 

Viac z ponuky IMPA Fleet servisu


Ďalší úspešný rok pre IMPA Bratislava a obhájenie prvenstva

Bratislava, 14. február 2013 – Spoločnosť IMPA Bratislava, a.s. ako prvý autorizovaný dealer ŠKODA obhájila prvenstvo v súťaži Dealer roka, ktorú každoročne vyhlasuje v rámci celej dealerskej siete na Slovensku importér ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. Importér vozidiel ŠKODA na Slovensku – ŠKODA A...

Ocenenie kvality služieb "TOP servis" za rok 2012

Na základe hodnotenia klientov a výsledkov spolupráce s Allianz - Slovenskou poisťovňou, a.s. v roku 2012, získala naša spoločnosť IMPA Bratislava, a.s. certifikát kvality služieb "TOP servis 2012". Ocenenie odovzdali zástupcovia Allianz - Slovenskej poisťovne riaditeľovi spoločnosti Bc. Jozef...

Novinka - IMPA Fleet centrum

„Je nám cťou byť vašim profesionálnym partnerom“   Značka ŠKODA v súčasnej situácii posilňuje svoju pozíciu profesionálneho partnera firiem a poskytuje im ďalší nástroj na optimalizáciu ich nákladov a zabezpečenie mobility. IMPA Fleet centrum, prvé zo siedmych na Slovensku pre značku ŠKODA, ...

Fleet Manager

V rámci programu IMPA Fleet servis má každý flotilový klient "svojho" vlastného Fleet Managera, ktorý: je pravidelne preškoľovaný, čo zaručuje jeho odborné vedomosti má osobný a individuálny prístup, čo zaručuje okamžité riešenie požiadaviek a potrieb klienta...

IMPA Fleet History

Cieľom nášho programu IMPA Fleet servis je ponúkať vám také riešenia pre váš vozový park, ktoré uspokoja vaše individuálne požiadavky mobility a zabezpečia ekonomickú prevádzku vášho vozového parku. Preto máme množstvo spokojných flotilových klientov...