Pripomenutie STK/EK

 
termín nasledujúcej technickej, resp. emisnej kontroly máte uvedený v dokladoch z predchádzajúcej kontroly (v osvedčení o tk/ek, ako aj na nálepke na čelnom skle). Pri vozidlách, ktoré ešte neabsolvovali prvú kontrolu si termín určite podľa dátumu prvého prihlásenia do evidencie (osvedčenie o evidencii vozidla), podľa lehôt platných pre danú kategóriu vozidla.
 

Aby ste si nemuseli pamätať termíny nasledujúcej TK/EK alebo ich neustále sledovať, ponúkame vám službu, ktorá vás jednoducho a bezplatne e-mailom alebo SMS včas upozorní na koniec platnosti technickej, resp. emisnej kontroly. Stačí do formulára zadať evidenčné číslo vášho vozidla s dátumom platnosti kontroly a ponechajte sledovanie termínu na nás.

Email    SMS
Chcem dostávať newsletter.
Nastavenie súborov cookies